Vi återkommer när vi planerat färdigt inför säsongen 2017-2018.