På grund av mannbortfall fick vi ställa in, återkommer om nytt datum!

Vad som ska göras :
Röja under liftgata, tvätta och rengöra snökanoner och se att de fungerar, och se över lift!